Điều kiện tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị tại Việt Nam?

Hiện nay, tại Việt Nam, các doanh nghiệp, các đơn vị thường xuyên tổ chức rất nhiều sự kiện, hội thảo, hội nghị vì nhiều lý do. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng biết nắm rõ các thủ tục, các tiêu chuẩn cũng như các căn cứ pháp lý của vấn đề này để  xin cấp giấy phép tổ chức theo đúng quy định của luật pháp Việt Nam về tổ chức sự kiện hội thảo, hội nghị. Công ty tổ chức sự kiện Starevent xin được tư vấn cụ thể như sau:

Điều kiện tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị tại Việt Nam?

1. Cơ sở kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật_Căn cứ pháp lý tổ chức sự kiện tại Việt Nam

Việc kiểm tra tính hợp pháp, thống nhất trong việc xác nhận cấp giấy phép tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo tại Việt Nam được lấy căn cứ từ

  • Nghị Định số 103/2009/NĐ-CP của chính phủ
  • Quyết Định số 76/2010/NĐ-TTG của Thủ tướng

2. Phân tích nội dung cụ thể điều kiện tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị tại Việt Nam

Lấy căn cứ trong khoản 1 Điều 7, khoản 1 Điều 13 và khoản 1 Điều 18 của Nghị định 103/2009/NĐ-CP đã quy định rõ ràng ràng cho những doanh nghiệp, đơn vị phải đăng ký xin cấp giấy phép để tổ chức các sự kiện như:

  • Biểu diễn nghệ thuật
  • Triển lãm văn hóa nghệ thuật
  • Trình diễn thời trang
  • Tổ chức lễ hội

Lấy căn cứ trong Điều 3 của Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg  có quy định Thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. Trong những trường hợp này, bạn phải được cấp phép bởi những cơ quan có thẩm quyền như Thủ tướng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương và địa phương  tùy theo tính chất của hội nghị, hội thảo quốc tế.

3. Thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

3.1. Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế như sau:

  • a.  Hội nghị, hội thảo quốc tế cấp cao có thành viên tham dự là người đứng đầu hoặc quan chức cấp Bộ trưởng (hoặc tương đương trở lên) của các nước, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế
  • b. Hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung, chủ đề liên quan đến  vấn đề chính trị, an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, biên giới lãnh thổ hoặc thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

3.2. Thủ trưởng cơ quan Trung ương và địa phương quyết định  tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo quốc tế của cơ quan, địa phương mình và cho phép các đơn vị trực thuộc, các tổ chức nước ngoài được phép tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo quốc tế với nội dung không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này, phù hợp với quyền hạn và trách nhiệm trong việc quản lý nhà nước của các cơ quan và địa phương theo quy định hiện hành.

3.3. Cơ quan Trung ương của các tổ chức nhân dân sẽ tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định của Bộ Chính trị và  Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Trong trường hợp, đối với việc tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo mà không có yếu tố nước ngoài thì cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép cho các công ty, đơn vị tổ chức là UBND cấp tỉnh và Sở  có liên quan dựa theo tính chất của sự kiện hội nghị đó và có văn bản hướng dẫn đi kèm trong các Quyết định của UBND tỉnh.

Ngoài ra, điều kiện để tổ chức các sự kiện  hội nghị, hội thảo tại Việt Nam được cấp phép tổ chức tại địa phương: nếu sự kiện tổ chức trên quy mô nhiều tỉnh thì bạn cần xin cấp giấy phép tại một tỉnh, sau đó trình Giấy phép đã xin ở tỉnh đó tại địa phương có buổi tổ chức. Mỗi một địa phương sẽ có những quy định cụ thể và riêng biệt nên tốt nhất, đơn vị tổ chức cần làm việc với cơ quan chức năng tại đại phương đó để nắm rõ hơn những thủ tục cần làm.

Nếu quý khách hàng có thắc mắc về điều kiện tổ chức hội nghị, hội thảo và cần được hỗ trợ có thể liên lạc với Công ty tổ chức sự kiện uy tín Starevent để biết thêm chi tiết.

Bài viết liên quan