Teams: Không thể Lên Lịch Sự Kiện, Hộp Thư Không Tìm Thấy

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao Microsoft Teams đôi khi thông báo không tìm thấy hộp thư của bạn. Bạn có thể gặp thông báo lỗi này khi bạn cố...

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao Microsoft Teams đôi khi thông báo không tìm thấy hộp thư của bạn. Bạn có thể gặp thông báo lỗi này khi bạn cố gắng mở tab Lịch và thêm một cuộc họp mới. Khi bạn cố gắng lưu cuộc họp, màn hình hiển thị thông báo lỗi sau: "Không tìm thấy hộp thư. Vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống của bạn." Hãy xem cách khắc phục lỗi này.

Cách Sửa Lỗi Không Tìm Thấy Hộp Thư Trong MS Teams

teams unable to schedule event mailbox not found

⇒ Cách Sửa Nhanh

  • Đăng nhập vào ứng dụng Teams Web và kiểm tra xem bạn có thể tạo cuộc họp mới trên trình duyệt của bạn không. Thông thường, Teams dành cho Web không bị ảnh hưởng bởi lỗi và sự cố ảnh hưởng đến ứng dụng desktop.
  • Ngoài ra, quay trở lại ứng dụng desktop, nhấp vào hình ảnh hồ sơ của bạn và chọn Kiểm tra cập nhật. Cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Teams và khởi động lại ứng dụng.

teams app refresh after update

Kiểm Tra Tài Khoản Outlook Của Bạn

Mở tab trình duyệt mới và thử đăng nhập vào Outlook Web App. Nếu tài khoản của bạn được quản lý bởi một tổ chức và bạn không thể đăng nhập vào Outlook trên web, hãy liên hệ với quản trị IT của bạn. Có thể có sự cố với giấy phép Exchange Online của bạn. Có thể thành viên khác của tổ chức bạn cũng gặp cùng vấn đề.

Hãy nhớ rằng lịch Teams của bạn được phát triển dựa trên lịch Outlook. Teams hoàn toàn tích hợp với lịch Outlook của bạn, đó là lý do tại sao khi sử dụng lịch Teams bạn cần có giấy phép Exchange Online. Để làm rõ, Teams chỉ kết nối với hộp thư Exchange Online.

Quản trị IT của bạn có thể cần phải gán lại một giấy phép Exchange Online cho tài khoản người dùng của bạn để bạn có thể truy cập vào danh sách đầy đủ các tính năng của MS Teams.

  1. Truy cập Trung tâm quản trị Microsoft 365.
  2. Chọn Người dùng, sau đó chọn Người dùng hoạt động, và sau đó chọn tài khoản người dùng gặp vấn đề.
  3. Dưới Giấy phép và Ứng dụng, chọn Exchange Online (Plan 2), SharePoint Online (Plan 2) và Microsoft Teams.

Kích Hoạt Tiện Ích Outlook Trong Trung Tâm Quản Trị Teams

Truy cập Trung tâm Quản trị Teams, chọn Các chính sách cuộc họp. Sau đó, điều hướng đến Chính sách mặc định và kích hoạt Cho phép Tiện ích Outlook. Hoặc liên hệ với quản trị IT của bạn và yêu cầu họ kiểm tra cài đặt tài khoản của bạn.

allow the outlook add-in meeting policies microsoft teams

Ngoài ra, hãy thử gỡ cài đặt lại Microsoft Teams và kiểm tra xem hành động này có giải quyết vấn đề hay không. Nếu Teams bị hỏng, cài đặt một bản sao mới của ứng dụng sẽ khắc phục vấn đề.

Kiểm Tra Cài Đặt Hộp Thư Chia Sẻ Của Bạn

Nếu bạn gặp thông báo lỗi "Không tìm thấy hộp thư" trên hộp thư chia sẻ, hãy đảm bảo bạn có quyền sử dụng hộp thư đó.

  1. Đi đến Trung tâm Quản trị Teams và chọn tùy chọn Người nhận (phần bên trái).
  2. Đi tới tab Chia sẻ và chọn hợp thư chia sẻ mà bạn nên có quyền truy cập.

teams shared mailbox access

  1. Kiểm tra xem bạn có thể truy cập vào hộp thư bằng địa chỉ email của bạn hay không.
  2. Nếu địa chỉ email của bạn không hiển thị trong danh sách, bạn cần chỉnh sửa cài đặt hộp thư. Thêm địa chỉ email của bạn vào danh sách hoặc yêu cầu quản trị viên làm điều đó cho bạn.

Kết Luận

Tóm lại, nếu Teams thông báo không thể thêm cuộc họp mới vào lịch của bạn vì không tìm thấy hộp thư hợp lệ, hãy kiểm tra xem bạn có thể tạo cuộc họp trên Teams for Web hay không. Nếu vấn đề vẫn tiếp tục, hãy liên hệ với quản trị IT của bạn và yêu cầu họ kiểm tra cài đặt tài khoản Outlook và Teams của bạn. Nếu bạn tìm thấy các giải pháp khác để khắc phục vấn đề này, hãy liệt kê các bước để thực hiện trong phần ý kiến bên dưới.

1