Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường khiến các công ty tổ chức sự kiện ngày càng nâng tầm chuyên nghiệp của mình. Ai cũng nói chuyên nghiệp. Vậy Làm thế nào để tổ chức sự kiện chuyên nghiệp ?

1. Hình thành chủ đề cho sự kiện

Chủ đề được chi phối bởi nhiều vấn đề như

luật, khu vực tổ chức , văn hoá riêng của khách hàng , nguồn nhân lực; và vấn đề vi mô như địa điểm tổ chức, cách thức phục vụ , hình thức giải trí , cách trang trí ,âm thanh ánh sáng, các kỹ xảo hiệu ứng đặc biệt.

2. Viết chương trình

Viết chương trình,kế hoạch chương trình sự kiện cũng như bảng báo giá, dự trù chi phí gửi đến cho khách hàng, Thông thường với những công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp đây là bước rất quan trọng để tạo nên thành công của sự kiện.

3Thực hiện kế hoạch có kèm kiểm soát

Thực hiện các công việc đặt ngoài theo kế hoạch và có sư giám sát của các bộ phận

4. Theo dõi tiến trình sự kiện

Trong quá trình diễn sự kiện luôn có các trưởng bộ phận điều phối nhân lực theo công việc đã được phân công. Nếu có phát sinh ngoài dự kiến của chương trình để được giải quyết ngay tại chỗ.

5. Kết thúc sự kiện, chuyển đồ đạc về kho

Khi kết thúc sự kiện dọn dẹp tại địa điểm tổ chức sư kiện, những vật dụng đã sử dụng, thanh toán hợp đồng. Sau khi sự kiện kết thúc, mỗi bộ phận sẽ viết báo cáo ghi lại những thiếu sót về quá trình chuẩn bị, quá trình diễn ra và quá trình kết thúc sự kiện để rút ra kinh nghiệm.

Bài viết liên quan

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*