Một số lưu ý tuyển dụng và quản lý tình nguyện viên trong event

Một số lưu ý tuyển dụng và quản lý tình nguyện viên trong event. Tình nguyện viên - nhân tố mang tính chất quyết định đến sự thành công của một sự kiện.

Tìm hiểu một số lưu ý tuyển dụng và quản lý tình nguyện viên trong event để sự kiện của bạn diễn ra thành công nhé!

Tìm hiểu, tập hợp thông tin:

Nắm bắt, thu thập thông tin về tình nguyên viên (TNV) không chỉ là một hình thức quan tâm mà còn giúp bạn nắm được ưu, nhược điểm của họ. Từ đó dễ dàng hơn cho việc quản lý, phân công nhiệm vụ trong event. Được giao một nhiệm vụ phù hợp với khả năng, sở thích là điểm cộng để giữ các TNV muốn hợp tác lâu dài với bạn hơn.

Một số lưu ý tuyển dụng và quản lý tình nguyện viên trong event

Lên lịch phân công công việc và gửi đến tình nguyện viên trong thời gian sớm nhất:

Có kế hoạch mô tả chính xác nhiệm vụ mà các TNV cần thực hiện trong event. Tất nhiên bạn cũng cần đề cập một cách rõ ràng quyền lợi mà họ sẽ nhận được khi thực hiện tốt nhiệm vụ. Gửi kế hoạch chi tiết đến TNV trong thời gian sớm nhất để đảm bảo có đủ thời gian nếu phát sinh thay đổi hoặc bất kỳ chỉnh sửa nào. Thao tác này giúp bạn cũng như các TNV chủ động hơn trong việc tổ chức và hỗ trợ event diễn ra thành công.

Giao tiếp, gắn kết các tình nguyện viên:

Một số lưu ý tuyển dụng và quản lý tình nguyện viên trong event 1

TNV muốn được tham gia đóng góp ý kiến giống như họ là một phần của sự kiện. Chia sẻ đóng góp của họ lên một website cụ thể để họ hiểu lời nói của họ có giá trị và luôn được quan tâm. Tôn trọng các tình nguyện viên là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công trong chương trình của bạn.

Đánh giá thực tế hiệu quả hoạt động:

Sau khi chương trình kết thúc, đừng quên gửi đánh giá tổng kết cho các TNV và thực hiện thu thập đánh giá khách quan từ phía họ. TNV là người tiếp xúc nhiều nhất và có nhiều cơ hội nhận ý kiến trực tiếp từ người tham gia sự kiện. Đánh giá từ phía TNV là thông tin hữu ích cho kinh nghiệm làm việc của bạn trong các sự kiện tiếp theo.

Một số lưu ý tuyển dụng và quản lý tình nguyện viên trong event 3

Bên cạnh đó, hãy chia sẻ nhận xét khách quan về quá trình hỗ trợ của TNV để giúp họ hoàn thiện và thực hiện tốt hơn công việc của mình.

Tuyên dương, công nhận những người có thành tích tốt:

Khen thưởng các TNV đặc biệt trên sân khấu là hình thức khích lệ, ghi nhận không chỉ với cá nhân mà với toàn bộ đội ngũ TNV. Bằng cách này, các TNV sẽ ấn tượng sâu sắc với sự quan tâm cũng như những khen thưởng mà bạn đã giành tặng họ.

 Một số lưu ý tuyển dụng và quản lý tình nguyện viên trong event 3